94674D2D DCDF 4C3A A2BF 5DB0E328A131

#4 Jesper Manns

2023-04-06

Jesper Manns - Om återkomsten, hur han bekantat sig med staden och klubben igen, samt hur seriepremiären kändes.

Intervju av Sofie Petersson 

Fler nyheter

Till alla nyheter