Odensbergsgruppen

200622 Daniel Ståhl Webb 0077

J-Södras Odensbergsgrupp består av cirka 75 före detta spelare, ledare och tränare inom J-Södras historia. 

Gruppen har tagit till sin huvudsakligaste uppgift att finansiera driften av sportgården Odensberg. Detta genom att varje månad tillsammans överföra minst 7 500 kronor till driften. 

Odensbergsgruppen arrangerar också tipspromenader på Odensberg under månaderna september – november och under mars – maj, vilket innebär 25 promenader per år. Under våren 2024 startar tipspromenaderna den 10 mar och avslutas den 26 maj.

Tiden är som tidigare mellan 09.00 - 12.00  

Totalt har promenaderna hittills gett ett ekonomiskt tillskott till driften av Odensberg motsvarande cirka 75 000 kronor per år. 

Därtill är gruppen aktiva med lotteriförsäljning under Jönköpings Marknad i maj och på Skyltsöndagen i början av december i centrala Jönköping samt i Torpa Centrum. 

Dessutom ligger ett engagemang i organisationen Veterankraft. 

Odensbergsgruppens ekonomiska bidrag till föreningens drift av Odensberg når då sammanlagt cirka 180 000 per år, vilket motsvarar 15 000 per månad. 

Driftskostnaderna för Odensberg uppgår enligt gruppens beräkningar för närvarande till cirka 9 000 kronor per månad, varför bidraget om 15 000 i månaden säkerställer aktuell drift. 

Slutligen finns det också en arbetsgrupp inom Odensbergsgruppen som ständigt är klubben behjälplig med praktiska insatser på både Odensberg och på Stadsparksvallen inför representationslaget hemmamatcher.

Kontaktpersoner

Leif Gustavsson
E-post: Leffe1956.minuten@gmail.com 
Telefon: 0761-900428 

Bernt Gustafsson 
E-post: benne.gustafsson@gmail.com 
Telefon: 0723-247821 

Bo Ström  
E-post: blstrom@telia.com 
Telefon: 0727-393945 

L-G Åkerberg 
E-post: l-g.akerberg@hotmail.com 
Telefon: 0708-440514