20230705 11.16.50 1033 Webb

Angående tränarstaben för herrlaget

2023-09-14

Som tidigare framgått har föreningen och Andrés Garcia valt att gå skilda vägar. Detta innebär att föreningen nu söker efter en ny huvudansvarig tränare för resterande del av säsongen. Tillsvidare leds laget av Óscar García Rodrígues.

Styrelsens ordförande Henning Albertsson:
- Det ingår i sportchefens arbetsbeskrivning att hantera tillsättandet och organiseringen av tränarstaben. Styrelsen å sin sida har generellt och i detta fall att beaktat bl.a. legala och ekonomiska aspekter fastställa de ramar inom vilket sportchefens arbete ska ske. Utifrån särskilt det väsentliga i att föreningen förhåller sig till de regelverk som den verkar under har vi gett instruktion till sportchef Junes Barny att omedelbart påbörja arbetet med att identifiera och att för återstoden av säsongen tillsätta en ny huvudansvarig tränare med erforderlig licens. Enligt gällande reglemente för elitlicensen ska föreningen, senast 60 dagar från att en vakans avseende huvudansvarig tränare uppstår, tillse att den ifrågavarande funktionen övertas av någon med erforderliga kvalifikationer. De ekonomiska ramar som gäller vid tillsättandet av ny huvudansvarig tränare är satta i enlighet med tidigare fastställd riktlinje för rekryteringar, d.v.s. ett tillsättande ska som utgångspunkt ske inom det kostnadsutrymme som frigjorts eller frigörs under budgetområdet ”Herr Elit” som helhet. Det ligger nu på sportchef Junes Barny att utifrån det sagda träffa överenskommelser och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder samt att på lämpligt sätt hantera relaterad kommunikation i takt med att arbetet fortskrider.

Avslutningsvis tackar vi Andrés García för hans tid i föreningen.

/Styrelsen

Fler nyheter

Till alla nyheter