20221011 18.17.45 1459 Webb

Årsmöte den 8 mars

2023-01-10

Jönköpings Södra IF:s årsmöte genomförs onsdagen den 8 mars i stora loungen på Stadsparksvallen. Alla medlemmar är välkomna från kl.17.30 då det serveras kaffe och fralla. Årsmötet startar kl. 18.00.

Vi önskar din anmälan till årsmötet senast fredagen den 3 mars via mejl till bygdenslag@j-sodra.se.

I enlighet med föreningens stadgar finns även nedanstående medlemsinformation inför årsmötet:

§12 FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGEN
Röstberättigad medlem har rätt att senast 30 dagar före föreningsstämma inkomma med förslag till valberedningen vad gäller de val som skall ske vid stämman. Styrelsen skall senast 14 dagar
före den ovan angivna tidens utgång på föreningens hemsida informera medlemmarna om rätten att inkomma med förslag till valberedningen.

Välkommen med din anmälan!

Fler nyheter

Till alla nyheter