AX2 1234 (1)

Beslut i bestraffningsärende

2023-03-14

Under måndagen meddelande Disciplinnämnden sitt besked gällande Licensnämndens anmälan för att föreningen under 2022 hade en obehörig huvudtränare.

Efter att föreningen under säsongen 2022 haft en obehörig huvudtränare i mer än 60 dagar lämnade Svenska Fotbollförbundets Licensnämnd, den 2 december 2022, in en anmälan för bestraffning till den s.k. Disciplinnämnden. För förseelsen kan föreningen åläggas böter med högst 500 000 kronor. Disciplinnämnden har nu dock beslutat att lämna Licensnämndens anmälan utan bifall. Beslutet kan överklagas till Riksidrottsnämnden.

Henning Albertsson, advokat och styrelseledamot i föreningen som företrätt föreningen i ärendet, kommenterar beslutet så här:

- Efter att anmälan inkom till Disciplinnämnden konstaterade vi att det finns en preskriptionsregel i RF:s stadgar som bedömdes tillämplig i förhållande till förseelsen. Regeln innebär att påföljd för förseelsen får åläggas föreningen endast om anmälan för bestraffning skett inom två månader från det att förseelsen begicks eller blev känd. Vi gjorde utifrån detta bedömningen att Licensnämndens anmälan var för sent inkommen varefter vårt huvudsakliga fokus i ärendet givetvis varit att påvisa detta i förhållande till Disciplinnämnden. Det är förstås glädjande och en lättnad för föreningen att Disciplinnämnden delar vår bedömning, säger Henning Albertsson.

Fler nyheter

Till alla nyheter