AX2 1239

JÖNKÖPINGS SÖDRA IF PRESENTERAR SIN ÅRSREDOVISNING

2023-03-16

Nästa torsdag är det dags för årsmöte i stora loungen på Stadsparksvallen. Handlingarna finns nu publicerade på hemsidan.

Årets handlingar skulle ha signerats digitalt, men på grund av tekniska problem så har publiceringen av handlingarna dröjts.

Föreningen gör sammantaget ett minusresultat på ca – 6 miljoner kronor. Resultatet förklaras särskilt av avvikelser på publik- och marknadsintäkter, jubileumsaktiviteter samt kostnader för boende och skenade el och bränslekostnader. Föreningen ser självklart allvarligt på det faktum att det egna kapitalet landar på ca -5,5 miljoner och att det fortsatt ställer stora utmaningar gällande föreningens likvida situation.

Den elitförening vi är, och vill vara, präglas som vanligt på ett brutalt sätt av de sportsliga resultaten som vi skördar på fotbollsplanen. 2022 summeras tyvärr med att vårt damlag inte lyckades hålla sig kvar i division 1 och vårt herrlag kämpade in i 30:e omgången för att undvika samma öde som våra damer dvs åka ur sin serie. Ett förnyat kontrakt i Superettan är på alla sätt en prioriterad målsättning vilket vi med stor glädje kan konstatera. Men en hel säsong i botten av tabellen påverkar i hög grad våra intäkter. Lägre publikintäkter och avstannade marknadsintäkter blir en direkt påverkan som vi tyvärr sedan inte lyckats kompensera. Till detta påverkas vår förening som samhället i stort, av markant ökade kostnader genom bla el och bränslekostnader vilket definitivt inte funnits med i årets budget.

Sammantaget kan konstateras att föreningen är i att allvarligt läge som förutsätter ett mycket hårt arbete och ett stort stöd från alla medlemmar och alla dom som fortsatt vill ha ett fotbollslag i svensk elitfotboll i Jönköping.

Ett konstaterande i en jämförelse med många andra klubbar i Superettan kan man tydligt läsa ut att vår förening och klubbledning inte lyckas att nå samma volymer av markandsintäkter som många andra klubbar. Med självinsikt och självkritik är detta något som vi analyserar och prioriterat fokuserar på i den handlingsplan som nu verkställs. Målsättningen är väldigt tydlig, återställa föreningens negativa egna kapital samt skyndsamt stärka föreningens likvida situation. Nuvarande läge där föreningen återkommande utnyttjar våra leverantörers tålamod är i alla avseende är en ohållbar situation. Samtidigt vill vi tacka och be om ursäkt till alla leverantörer där vi inte kunnat leva upp till överenskomna villkor.

Budgeten som är framtagen för 2023 innehåller fortsatt markanta reduceringar främst på personalkostnader vilket måste konstateras att utmaningarna ökar att hålla föreningens uppsatta målsättningar men trots allt nödvändiga.

Samtidigt har nu ett arbete gjorts att formulera den handlingsplan som fokuserar på att öka föreningens intäkter där aktiviteter givetvis redan är påbörjade. Detta är ett arbete som kommer under 2023 på alla sätt prägla klubbledningens arbete och prioritering där det finns en stor övertygelse att vi kommer att lyckas. Men det är också med en stor förhoppning och förväntan att alla medlemmar och alla som värnar om vår förening går samman i denna utmanande situation. Tillsammans är vi starka.

Handlingarna till årsmöte hittar ni här, länk.

Fler nyheter

Till alla nyheter