20221011 18.13.23 1451 Webb

Handlingar för extra föreningsstämma

2023-05-31

Onsdagen den 7 juni kl 18.00 är det dags för den extra föreningsstämman, stämman kommer vara i stora loungen på Stadsparksvallen och vi välkomnar er från klockan 17:30.

Alla handlingar och stadgar hittar ni under Årsmöten och stadgar, handlingarna för den extra föreningsstämman finns i länkarna härunder.

Vi önskar din anmälan senast måndagen 5 juni via mejl till bygdenslag@j-sodra.se alternativ på telefon 036-16 55 13 (10–14)

Fler nyheter

Till alla nyheter