3F0B884E 47B1 47B0 A4FF C979D75F8933

Henning lämnar rollen som ordförande i Södra

2023-10-26

I anslutning till det avslutande arbetet med den ekonomiska åtgärdsplanen har Henning Albertsson meddelat valberedningen och övrig styrelse att han frånträder uppdraget som föreningens ordförande och att han inte är tillgänglig för omval vid den extra föreningsstämman i november.

Henning Albertsson säger följande om sitt frånträde:  

- Något oförberedd valdes jag i april i år till tf. ordförande och därefter i juni till ordförande i föreningen. Redan där och då var min tanke att uppdraget skulle vara högst tillfälligt. Utifrån att den extra föreningsstämma som skulle hållas omedelbart efter sommaren inte blev av har jag fått söka annat tillfälle för mitt frånträde. Min naturliga slutpunkt blev då enkronasmatchen mot Östersund som ju utgjorde finalen av arbetet med vår ekonomiska åtgärdsplan. Tiden därefter till idag har för egen del ägnats åt utfasnings- och överlämningsarbete, vilket nu är slutfört. Det övriga mer långsiktiga arbetet med framtidsrelaterade föreningsfrågor som nu tagit vid – såsom arbete med verksamhetsplaner, budget och föreningens identitetsfrågor – har hanterats och kommer framgent hanteras av kvarvarande personer i styrelsen.
- Jag har kört på maxfart i föreningen sedan april och dessutom försökt kombinera det med ett familjeliv och mitt yrke som advokat. Givet föreningens situation har det varit ett oerhört krävande, vilket gjort att nästan allt annat fått stå åt sidan under den tid jag varit ordförande.Jag har skjutit beslutet framför mig så långt det går men måste nu ägna tid åt att komma ikapp i alla de delar som fått stå åt sidan.

Styrelsens arbete kommer fram till den extra föreningsstämman ledas av vice ordförande Sofie Petersson tillsammans med övriga delar av styrelsen. Vid den extra föreningsstämman den 16 november kommer en ny ordförande och ytterligare ledamöter väljas in. Ytterligare information kring styrelsens framtida sammansättning är att vänta i anslutning till stämman.

Henning Albertsson avslutar:

- Det är inte särskilt länge sedan allt var en fråga om föreningens existens. Det känns bra att få lämna över vid en tidpunkt där det akuta ekonomiska hotet är undanröjt och föreningen har kunnat övergå till att fokusera på mer sedvanliga föreningsfrågor. Jag vill utifrån detta passa på att rikta ett stort tack till styrelse, organisation, sponsorer, nätverk, spelare, ledare, ideella krafter och supportrar. Utan er – ingen förening.

Fler nyheter

Till alla nyheter