20220515 15.05

Nu stärker vi upp föreningens kommunikation

2022-06-27

Under de två senaste åren tvingades många klubbar inom Svensk Elitfotboll anpassa sina organisationer utifrån det rådande läge som gällde under pandemin.

Inför den här säsongen kunde vi inom Jönköpings Södra IF börja bygga upp organisationen igen vilket vi sett genom att vi stärkt upp med roller som evenemangsansvarig och utvecklingsansvarig inom akademin.

Vad vi däremot har kvar att utveckla och förstärka är hur vi jobbar med all form av kommunikation inom föreningen. Det gäller såväl innehåll som frekvens av kommunikation och för samtliga verksamheter inom föreningen.

Av det skälet har vi skapat en kommunikationsgrupp vars syfte är att omgående förstärka föreningens kommunikation. Det gäller herr-, dam- och akademi/ungdomsverksamheterna och för såväl vår hemsida som i våra sociala medier.

I kommunikationsgruppen ingår Sofia Rönneke, Peter Wilsson, Daniel Ståhl och Fredrik Ståhl. Arbetet har redan påbörjats och gruppen har nu daglig kontakt i syfte att insatserna ska når ut per omgående.

Vi tar gärna emot synpunkter och idéer för det framtida arbetet och välkomna att ta kontakt med Fredrik Ståhl på fredrik.stahl@j-sodra.se.

 

Fler nyheter

Till alla nyheter