AX2 1234

Ny certifiering av klubbarnas akademiverksamheter

2023-01-12

Idag presenterade SEF den nya certifieringsmodellen för klubbarnas akademier och klubbarnas gradering. Södras akademi fick två stjärnor i det nya systemet.

Jönköpings Södras akademi fick 4298 av maximalt 10 000 poäng och blev  graderad med två stjärnor av sju möjliga.

Nedanför finns SEF:s information som publicerades under dagen och beskriver hur den nya certifieringen fungerar.

Unicoach Rityta 1 Unicoach 02

Resultatet av Svensk Elitfotbolls nya certifiering av klubbarnas akademiverksamheter är här. Huvudfokus är som alltid att göra svensk fotboll så bra och konkurrenskraftig som möjligt.
– Den nya certifieringen sätter större krav på klubbarna än tidigare år men vår förhoppning är att samtliga klubbar blir mer professionella. På sikt gynnar det hela den svenska fotbollen, det är jag övertygad om, säger Thomas Hasselgren, akademiutvecklare på Svensk Elitfotboll.

Klubbarna som certifieras är de 32 elitfotbollsklubbarna inom Unicoachnätverket samt de klubbar från EttanFotboll som anmält intresse. Den nya modellen är framtagen av Svensk Elitfotboll tillsammans med klubbarna själva i syfte att göra svensk fotboll mer internationellt slagkraftig på sikt.

Den nya certifieringsmodellen nollställer alla tidigare resultat i certifieringen och ska inte jämföras med den tidigare modellen. Det vill säga att mätningen av klubbarnas akademier är annorlunda på ett djupare och mer detaljerat sätt än tidigare och med hårdare bedömningar. Totalt granskas tio olika verksamhetsområden i den nya certifieringen och femdubbelt fler frågor än tidigare. En enda klubb – Malmö FF – får maximala sju stjärnor i den nya certifieringen.

– Jag skulle säga att alla klubbar tagit ett steg framåt i år trots att en del kanske får färre stjärnor än tidigare. Tittar man på föregående år så kan kanske en femstjärnig klubb från 2021 jämföras med en fyrastjärnig i dagens modell. Skillnaden i procent mellan klubb 1-15 var större förut än i dagens modell, menar Thomas Hasselgren och fortsätter.

– Själva innehållet i certifieringen är ganska likt Danmark och Norge, men vi har även tagit in influenser från andra länder. Tanken är att vi skall höja ribban för samtliga klubbar oavsett vart man står idag – och att deras ambition ska vara att bli bättre i framtiden.

Svensk Elitfotbolls akademisatsning möjliggörs av elitfotbollens huvudpartner Unibet.
– Certifieringen är ett viktigt verktyg för att höja nivån på den svenska elitfotbollen ytterligare och göra svensk fotboll än mer slagkraftig internationellt. Vi är stolta att kunna vara en pusselbit i utvecklingen att göra klubbarnas arbete med talangutveckling ännu mer professionellt, säger Anders Falk, Sponsorchef på Unibet.

Syftet med certifieringen av klubbarna är fortfarande att kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutbildning, att identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden samt att framhålla vikten av ledarutbildning. Ett nytt delområde som kan nämnas är spelarnas steg från akademin till klubbens herrlag. Det genomförs ett certifieringsbesök vartannat år över två dagar ute i klubbarna, där certifieraren får svar på om klubbens dokumentation av verksamheten faktiskt överensstämmer med verkligheten. Det viktigaste är inte att utse den bästa akademin utan snarare att varje akademi ska få ett mått på sin egen verksamhet och en referenspunkt på vad klubben ska försöka förbättra till kommande säsonger.

Certifierarna har bedömt klubbarna hårdare i den nya certifieringen jämfört med tidigare. Exempelvis krävs det mer för en fyra i årets modell jämfört med tidigare år. Tidigare år hade de främsta femstjärniga klubbarna dubbelt så mycket poäng som de lägre rankade femstjärniga klubbarna vilket innebär att skillnaderna mellan klubbarna varit stor innan den nya modellen kom till, men att detta blir mer tydligt nu.

– Den nya modellen har satt igång processer i klubbarna som vi troligen ser resultatet av kommande år. Jag tycker mig se att klubbarna rent allmänt värderar certifieringen hårdare nu och att det krävs ett mer aktiv jobb för att få ett bra resultat, och det jobbet börjar klubbarna nu göra, avslutar Thomas Hasselgren.

Certifieringens maxnivå är 10 000 poäng.

Resultat Svensk Elitfotbolls certifiering 2022:

Lag för lag, resultat och poäng

Fakta Certifieringen:
Varje år utför Svensk Elitfotboll (SEF) en certifiering av medlemsklubbarna som ingår i Unicoach och deras akademier. Samtliga föreningars ungdomsverksamhet genomlyses och poängsätts i syfte att utveckla svensk elitfotboll.

Det är SEF:s akademiutvecklare Thomas Hasselgren och föreningsutvecklare Thomas Lyth, Thomas Westerberg, Hans Lindbom, Lars Jacobsson, Lasse Eriksson och Stefan Lundin som besöker klubbarna och deras ansvarige för ungdomsakademin.

Certifieringen är ett långsiktigt arbete där elitklubbarnas ungdomsverksamhet utvärderas årligen. Arbetet med certifieringen startade 2010, med idéer från Elitprojektet, att inrikta sig på klubbens verksamhet för spelare 8–19 år. Det övergripande målet med projektet är att skapa framtida elitspelare till svenska elitklubbar. Sedan 2014 har även klubbar utanför SEF erbjudits deltagande. 2022 förändrades certifieringen till dagens modell där en förening maximalt kan få 10 000 poäng och sju stjärnor.

Fler nyheter

Till alla nyheter