211023 Daniel Ståhl Print 20

Styrelsen bjuder in till extra föreningsstämma

2024-05-16

Styrelsen bjuder in till extra föreningsstämma och medlemsmöte den 20/5 kl. 18.00.

Till medlemmarna i Jönköping-Södra:

Styrelsen bjuder in till extra föreningsstämma och medlemsmöte den 20/5 kl. 18.00 i stora loungen på Stadsparksvallen.

Vi kommer bland annat att gå igenom ekonomi- och organisationsfrågor samt välja in en ny valberedning. Mer information kommer inom kort.

Anmälan till extra föreningsstämman samt medlemsmötet sker genom att mejla till bygdenslag@j-sodra.se 

Dokument/handlingar till extra föreningsstämma:

Citat från Björn, Johan och Fredrik:

"Trots en lite tyngre period på planen de senaste veckorna står föreningen inför lite av en nystart och det hade känts både stimulerande och spännande att få medlemmarnas förtroende att vara med och påverka föreningen i rätt riktning. Vi är övertygade om att det kommer krävas hårt arbete från många men att vi under parollen ”Tillsammans” kommer kunna återskapa den starka och framgångsrika förening som vi alla vill att Jönköpings Södra ska vara."

Fler nyheter

Till alla nyheter