20221011 18.13.23 1451 Webb

Styrelsen bjuder in till extra föreningsstämma

2023-10-20

Till medlemmarna i Jönköping-Södra:

Styrelsen bjuder in till extra föreningsstämma och medlemsmöte den 16/11 kl. 1800. Vi kommer bland annat att gå igenom ekonomi- och organisationsfrågor samt välja in nya styrelseledamöter och genomföra ett val av styrelseordförande. Mer information kommer inom kort.

Fler nyheter

Till alla nyheter