20221011 18.15.51 1455 Webb

Styrelsen informerar - Augusti

2023-08-31

Nedan följer augusti månads information från styrelsen.

Allmänt

Under våren och sommaren har styrelsens arbete samt dess roll- och ansvarsfördelning tagit sin utgångspunkt i den ekonomiska åtgärdsplanen. Efter att föreningen gått i mål med vissa väsentliga delar av åtgärdsplanen präglas styrelsens arbete nu i högre grad av övriga delar av åtgärdsplanen och organisatoriska frågor samtidigt som en övergång till en mer sedvanlig roll- och ansvarsfördelning i styrelsen kan påbörjas. En sådan övergång kommer också underlättas av de inval till styrelsen som ska ske vid den kommande extra föreningsstämman. Den nämnda stämman beräknas kunna ske först under inledningen av oktober, varvid val av ordförande och ytterligare minst två ledamöter ska ske för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Organisation

Styrelsen avser i närtid och under hösten närmare informera om planerna för och relaterade förändringar avseende organisationen för återstoden av innevarande verksamhetsår och tids nog även för de mer långsiktiga planerna för föreningens organisation. En hittills redan genomförd förändring är att vår tidigare utvecklingschef Peter Andersson övergått till en roll som chefstränare för damverksamheten. Den nya rollen innebär särskilt att Peter är huvudtränare för damseniorerna med tillhörande ansvar för flicksidan inom akademin.

Sporten

Styrelsen eftersträvar tät kontakt med den sportsliga ledningen för ”Herr elit” för att därigenom få frekventa nulägesbedömningar och redogörelser för potentiella åtgärder i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för uppfyllande av målsättningen att fortsatt tillhöra svensk elitfotboll. Återigen understryks att spelarrekryteringar möjliggörs och sker i enlighet med fastställda riktlinjer, d.v.s. huvudsakligen genom frigjort kostnadsutrymme under budgetområdet ”Herr Elit” som helhet och/eller genom extern finansiering. 

Ekonomi

Det pågår och kommer under kommande veckor pågå ett arbete med tertialrapportering avseende perioden den 1 januari till den 31 augusti 2023. Syftet med rapporteringen är att skapa ytterligare transparens och tydlighet kring föreningens vid var tid gällande ekonomiska situation.

Åtgärdsplanen m.m.

I övrigt prioriteras nu arbete enligt nedan återstående delar av åtgärdsplanen.

  • Medlemmar, publik och supportrar (1,25 miljon SEK)
    • Swish-kampanj
    • Ytterligare medlems-, publik- och supporterrelaterade åtgärder
  • Sponsorer (2 miljoner SEK)
    • Påslag på befintligt sponsorskap och anslutning till andra intäktsdrivande sponsorevent - såsom enkronasmatchen mot Östersunds FK

Nyckeln till måluppfyllelse ligger till stor del i åskådarantal vid våra kommande hemmamatcher och särskilt vid matchen mot Östersunds FK den 2 oktober. Matchen mot Östersund kommer att vara en s.k. enkronasmatch där anslutna företag bidrar med 1,2,5 eller 10 kr per åskådare. Med en bra uppslutning hos näringsliv och publik bedöms det finnas goda möjligheter att nå angivna utfall. Men till att börja med riktar vi fokus på matchen mot Landskrona IK den 18 september kl. 19.00 på Stadsparksvallen. Biljetter köps här – med möjlighet att köpa sittplatsbiljett på norra läktaren för endast 105 kr styck vid köp av minst två biljetter.

Går vi i mål med de ovan nämnda delar av åtgärdsplanen som nu återstår kan vi konstatera att vi med gemensamma krafter gett föreningen ett stabilt och friskt fundament med goda framtida förutsättningar, vilket måste ses som en fantastisk möjlighet givet de förutsättningar föreningen hade för bara några månader sedan. Med oss i ryggen har föreningen dessutom numer ett nätverk av lokala bolag som under längre tid kommer tillföra föreningen kapital och bidra till föreningens utveckling. Det finns idag många goda skäl till att se ljust på vår förenings framtid.

 

/Styrelsen

Fler nyheter

Till alla nyheter