20220515 15.05

Uttalande från ordföranden - Klubben är störst

2022-05-15

Det finns ett fantastiskt stort engagemang i och runt vår förening och det är detta engagemang som ligger till grund för allt bra vi tillsammans lyckas göra inom hela vår verksamhet.

Samtidigt är det idrott vi sysslar med och som vi alla vet kommer perioder av framgång, perioder av motgång samt perioder då man tycker att det bara är ”stolpe ut”. I den delen av föreningen där vi utövar elitidrott så är det väldigt tydligt, ”det handlar om att vinna fotbollsmatcher”. Gör vi inte det i den utsträckning som vi förväntas och i viss utsträckning även borde så river det naturligt upp mycket engagemang. Detta är alldeles naturligt och även en del av det härliga med att stötta ett lag i vått och torrt. Det är dock inte ok att vi tar till uttryck och formuleringar som inte överensstämmer med våra värderingar. Gårdagens vinst på Stadsparksvallen mot Utsikten var fantastisk skön och om ni frågar mig väldigt välförtjänt. Men trots detta vill jag ta tillfället i akt att påminna om vikten av sammanhållning och att vi alla som hävdar att vi är Södraiter påminner oss om vad våra värderingar står för och vad de betyder.

Klubben är störst: Klubbmärket är det som binder oss samman och det som ger oss framgång. Klubben är större än laget och laget är större än individen.

Tillsammans: Tillsammans bygger vi omtanke, ärlighet och respekt. Vi är Bygdens lag och välkomnar alla som vill dela våra värderingar och målsättningar, oavsett social bakgrund, religiös åskådning eller etnicitet.

Vilja och ambition: Vilja att utvecklas och att varje dag bli bättre finns i varje Södrait. Ambition är en talang som kännetecknas av att träna hårt.

Om vi alla tar till oss klubbens välformulerade värderingar så tror jag inte att vi hamnar i oacceptabla situationer där vi glömmer vad ”Tillsammans” står för. Om vi alltid underkastar oss att ”Klubben är störst” så har vi inte otajmade utspel i media som kan uppfattas som mer skadande än stödjande. ”Tillsammans” samt ”Vilja och ambition” säger också med all tydlighet att vi alla har en vilja att göra vårt bästa och att vi från det behandlar varandra med ärlighet och respekt. Att hitta syndabockar när det är tufft är vanligt men sällan konstruktivt och sällan ej heller överensstämmande med sanningen. Att detta till och med kan nå nivåer så att aktiva som valt Jönköping som sin nya hemstad och vår förening som sin klubb inte känner sig välkomna är för mig helt oacceptabelt och långt, långt ifrån vad ”Tillsammans” står för.

Alla beslut som tas i en förening kan inte förväntas vara uppskattade av alla. Styrelsen och klubbledning har i sitt uppdrag att ta beslut, kommunicera och sedan självklart stå till svars. Vill någon framföra, diskutera och påverka så är min självklara uppmaning, kontakta dem som beslutat och som kan ändra. Bra då om man inte gömmer sig bakom alias på något socialt forum eller som anonym källa till något media.

Som sagt ”det handlar om att vinna fotbollsmatcher” och det bästa sättet vi gör det är att tillsammans bygga omtanke, ärlighet och respekt. Det är också då klubben blir störst.

 

Mats Tidstrand
Ordförande

Fler nyheter

Till alla nyheter