Oscar 2

Oscar Carlson ny tf. klubbchef 

2023-09-17

Efter att föreningen sedan i mars 2023 stått utan klubbchef har styrelsen nu beslutat att utse Oscar Carlson till tf. klubbchef. Vid sin sida kommer Oscar att ha Tommy Henriksson, som i egenskap av Senior Advisor kommer att stötta Oscar i sin nya roll. 

Oscar innehar en kandidatexamen i psykologi med inriktning på idrott och motion från Högskolan i Halmstad. Utöver detta har han även genomgått flera kurser inom områden som sports management, idrottsjuridik och företagsekonomi. Nyligen har han även slutfört sin utbildning inom Football Management vid UEFA.

Oscar har varit akademichef i Jönköpings Södra sedan januari 2023, en roll han kommer bibehålla parallellt med tf. klubbchefsrollen.

- Det är såklart en ära att få den här möjligheten och jag känner mig ödmjuk inför uppgiften. Det har varit en utmanande tid under det senaste halvåret där många har jobbat otroligt hårt under en ganska lång period. Föreningen har bra möjligheter till att utvecklas både på och utanför planen och jag är glad av att få vara en del av föreningens framtid, säger Oscar. 

Styrelsens ordförande Henning Albertsson: 

- Oscar är en skarp och driven talang som redan har hunnit skaffa sig nyttiga erfarenheter i den roll han nu får. Han har sedan en tid tillbaka i ökande omfattning utfört arbetsuppgifter som typiskt sett faller inom klubbchefens område. På så sätt har vi kunnat pröva oss fram till ett hållbart och lämpligt upplägg samtidigt som vi för att inte överbelasta Oscar har önskat få vissa kringlösningar på plats innan vi formellt utser honom till klubbchef. Dessa kringlösningar tar främst sikte på att säkerställa avlastning på akademisidan samt att Oscar får lättillgängligt och adekvat stöd i klubbchefsarbetet, vilket har åstadkommits genom att tidigare utvecklingschefen Peter Andersson i sin nya roll som chefstränare för dam tar ansvar för flicksidan av akademin och genom tillsättandet av Tommy Henriksson i en roll som Senior Advisor på Sportkontoret.  

Tommy Henrikssons engagemang i föreningen sträcker sig över flera decennier och omfattar såväl ordförandeskap i föreningens huvudstyrelse och fotbollssektion. I det civila har Tommy bl.a. varit VD för Office IT-Partner.  

-Tommy är tänkt att innebära ett erfarenhetsmässigt stöd för Oscar men också att avlasta det faktiska utförandet av de göromål som följer med klubbchefsrollen, säger Henning Albertsson.   

Den nuvarande lösningen med Oscar Carlson som tillförordnad klubbchef och Tommy Henriksson som Senior Advisor är i första hand avsedd att gälla för återstoden av innevarande år. Samtidigt pågår just nu en större översyn av organisationen och dess struktur med ambition att ha en permanent lösning på plats under inledningen av 2024.  

Såväl Oscar som Tommy är redan i gång i sina nya roller och tillträder således dessa omedelbart.

Fler nyheter

Till alla nyheter